联xi玛雅娱乐注ce
                联xi方式
                咨xun建议
                cheng车路线

服务部室:

集团办公室

电话:0311-82888888  82871157

传zhen:0311-82871819 

人力资源部

电话:0311-82873538  82871869 

cai购部

电话:0311-82871024

传zhen:0311-82873502 

铁fen直gong部

电话:0311-82870130  82871045

传zhen:0311-82871815 

销售总公司

电话:0311-82878888

传zhen:0311-82870918

gang材深jia工

电话:0311-82897513 

传zhen:0311-82877513 

玛雅娱乐注ceyi药

电话:0317-5481789

酒店总公司:

电话:0311-82017666

传zhen:0311-83982008

房地产总公司:

电话:0311-82885300   82887488

玛雅娱乐注ce集团驻京总部

电话:010-57645966 

24小时售后服务

电话:400-654-2007/0311-966666

您是di位访问者 版权所有 ◎1989-2020 玛雅娱乐注ce集团 jiICP备18016119号 ji公网安备13013102000125号